Pronelatex je připraven na Průmyslovou revoluci 4.0

 Citace části textu z předvolebního materiálu pro nadcházející volby do poslanecké sněmovny dokazuje, že i politici si začínají uvědomovat nezadržitelný postup transformace globální společnosti. Transformace přináší nové šance, ale jen těm připraveným. Abych vysvětlil, co pojem „Průmyslová revoluce 4.0“ znamená, vypůjčil jsem si jejich popis současné situace:

 

„Vyspělý svět vstoupil v prvních dekádách tohoto století do éry 4. průmyslové revoluce. Stále větší objem lidských pracovních aktivit je dnes prováděn pomocí internetu. Vznikají nové globální sítě založené na propojení výrobních zařízení do kyberneticko-fyzických systémů CPS (Cyber-Physical Systems). Svět reálně existujících věcí (stroje, zařízení, roboty, výrobky) se díky technologickému pokroku propojují s virtuálním světem, kde každý fyzický objekt má svoje digitální dvojče, které ho reprezentuje, zastupuje a pomocí softwarového modulu simuluje jeho chování. Technickou bázi pro tuto změnu vytváří dynamický rozvoj informačních a výpočetních technologií, kybernetiky, umělé inteligence, komunikačních technologií, biotechnologií a nových materiálů.
Česká republika je na samém začátku zavádění aplikací 4.0 do praxe. Má však dobrou startovní pozici v několika velmi dobrých institucích, které spolupracují se sousedním Německem. Naše ekonomika má extrémně vysokou závislost na automobilovém průmyslu. Přitom zavádění konceptu 4.0 do tohoto odvětví je ze všech aplikací nejdále. Proto je účinná změna v této oblasti nejen výzvou, ale životní nutností. Stejně tak jsme zemí dalších klasických technologií, kde lze očekávat rychlý nástup průmyslu 4.0. Podíl průmyslu na HDP je 38 %, což je v Evropě nejvyšší hodnota. Otálení nás může přivést k omezení či dokonce zániku významné části produkce během několika roků.“

 

 

Pronelatex, pomocí projektového řízení výroby, čerpá ze synergie běžících projektů pro různá odvětví automobilového, textilního, spotřebního i potravinářského průmyslu. Orientace na využití moderních digitálních technologií otevírá obrovské příležitosti.

Díky know-how, které jsme si pomocí běžících projektů vytvořili, dokážeme být respektovanými partnery i pro veliké firmy. Analýzou potřeb našich projektových partnerů hledáme další příležitosti, jak vylepšit a rozšířit naše služby o další projekty, které by logicky navazovaly.

 

V těchto dnech jsme dosáhli dalšího milníku.

                                                                                                        


Projekt ekologické recyklace EPP – expandovaného polypropylenu jsme završili úspěšnými testy vlastního fillamentu na 3D tiskárnách. Recyklací EPP se zabýváme již spousty let. EPP je svými výjimečnými vlastnostmi materiálem budoucnosti. 

 

 

 

Jelikož je to čistý, 100% recyklovatelný plast vhodný i pro potravinářské aplikace, jeho využití v souvislosti s 3D tiskem umožňuje široké využití.

 

 

 

 

 

Naše CNC řezací centrum umí pracovat s kůží, textilem, technickými tkaninami. Umíme díky digitálním CAD technologiím vytvářet personalizované produkty „na míru“.

 

Dalším krokem bude vybavit CNC centrum farmou digitálních tiskáren v takové míře, aby kapacitně zvládalo průmyslovou výrobu. Vzniká tak nový projekt nesmírného ekologického významu.

 

 

 

 

Pomocí získaných prostředků z úspěšných projektů Pronelatexu se financují další ekologické projekty. Jedním z nich je i projekt eBIOneta, který využívá k identifikaci všech produktů vlastní systém net@TRACE. eBIOneta je nový typ produktově orientované sociální sítě, fungující jako firma, na kolektivním principu družstva a jeho Stanov. Systém je chráněn registrovanou Evropskou ochrannou známkou a využívá technologii Internetu věcí k trasování původu jednotlivých produktů.

net@TRACE umožňuje nejenom trasovat pohyb produktu, ale i zpřístupnit procesy a zdroje jeho vzniku. Již nyní se ve spolupráci s univerzitou VŠB v  Ostravě počítá s aplikací RFID technologii ve spojení s net@TRACE. V současnosti je tento systém aplikován k určení původu ekologických potravin.

net@TRACE lze obecně použít pro jakýkoliv produkt, který vzniká v místě a čase a pak se interaktivně pohybuje ke spotřebiteli. Tím za sebou zanechává jedinečnou digitální stopu. 

 

Na podporu rozvoje Odbytového družstva eBIOneta byl spuštěn unikátní projekt CharOVEN. Vyvinuli jsme profesionální gastro gril. Ve vlastních prostorách jsme a zřídili provoz na výrobu nerezových potravinářských zařízení. Celý projekt je chráněn vlastní registrovanou Evropskou ochrannou známkou. Více na www.charoven.cz

© 2013 Pronelatex Všechna práva vyhrazena